สร้างกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองรวมถึงบทบาทของสังคม เราให้ความสำคัญกับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการพัฒนามากกว่าสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยเรามุ่งเน้นพัฒนาคนทุกคนให้เป็นคนที่ดีตั้งแต่ครอบครัวตลอดถึงองค์กรที่อยู่
image

กิจกรรมที่ได้รับเชิญจากโรงเรียน จรเข้เผือก จังหวัดกาญจณบุรี ที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการให้ความรู้ด้านกฎหมายของเยาวชนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

image
ได้รับโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับส่วนการศึกษากรมราชทัณท์ ณ.เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยนำนักโทษมาปรับสภาพจิตใจโดยใช้หลักจิตวิทยาด้านสันทนาการสร้างความรู้และความบันเทิงให้มีประโยชน์กับตนเองและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำซ้อนอีกครั้ง
Powered by MakeWebEasy.com